Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: NEUTRINO DIGITAL skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

NEUTRINO DIGITAL
Puno poslovno ime: DANILO BRANKOVIĆ PR, SZTR NEUTRINO DIGITAL PARAĆIN, PARAĆIN
Internet strana: www.neutrino-digital.com
Adresa: Majora Marka 38, 35250 Paraćin
Kontakt za prigovore: Tatar Bogdana 3, 35250 Paraćin, 064/1322688, danilo.brankovic@gmail.com
Usluge koje pruža NEUTRINO DIGITAL
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.11.2011 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
NEUTRINO DIGITAL 1000-269/1 1-01-3450-66/11-1,1-01-3450-312/13псд Opština Paraćin
Mreže za koje je registrovan NEUTRINO DIGITAL
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
05.02.2018 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz NEUTRINO DIGITAL Opština Paraćin
05.02.2018 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz NEUTRINO DIGITAL Opština Paraćin