Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
26.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ALGOTECH DOO, BEOGRAD (ČUKARICA) skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ALGOTECH DOO, BEOGRAD (ČUKARICA)
Puno poslovno ime: DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ALGOTECH DOO, BEOGRAD (ČUKARICA)
Internet strana: www.algotech.rs
Adresa: Požeška 60, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Požeška 60, 011/3537-621, prm.sms@algotech.rs
Usluge koje pruža DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ALGOTECH DOO, BEOGRAD (ČUKARICA)
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
11.06.2012 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
mobilna
DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ALGOTECH DOO, BEOGRAD (ČUKARICA) 1-01-3450-49/12-1 Republika Srbija
11.06.2012 Prenos poruka (SMS, MMS) mobilna
DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ALGOTECH DOO, BEOGRAD (ČUKARICA) 1-01-3450-49/12-1 Republika Srbija