Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD
Puno poslovno ime: NOVINSKO-IZDAVAČKO DRUŠTVO KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD (STARI GRAD)
Internet strana: www.novosti.rs
Adresa: Trg Nikole Pašića 7, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Trg Nikole Pašića 7, Beograd, 011/3028059, moglasi@novosti.rs
Usluge koje pruža NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
18.06.2012 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD 1-01-3450-38/12-1 Republika Srbija