Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
29.07.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IT USLUGE CONTACT SERVICE PROVIDER DOO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IT USLUGE CONTACT SERVICE PROVIDER DOO
Puno poslovno ime: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IT USLUGE CONTACT SERVICE PROVIDER DOO, BEOGRAD (STARI GRAD)
Internet strana: www.csp.rs
Adresa: Brankova 16, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Brankova 16, 11000 Beograd, 011/3285821, contactcenter@csp.rs
Usluge koje pruža PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IT USLUGE CONTACT SERVICE PROVIDER DOO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.07.2012 31.12.2016 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
mobilna
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IT USLUGE CONTACT SERVICE PROVIDER DOO 1-01-3450-62/12-1 Republika Srbija