Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
12.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: COMNETING DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE, IZGRADNJU I TRGOVINU, DOO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

COMNETING DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE, IZGRADNJU I TRGOVINU, DOO
Puno poslovno ime: COMNETING DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE, IZGRADNJU I TRGOVINU, DOO BEOGRAD (VRAČAR)
Internet strana: www.comneting.net
Adresa: Južni bulevar 28, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Južni bulevar br.28, 11000 Beograd, 011/2424434, comneting@yahoo.com
Usluge koje pruža COMNETING DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE, IZGRADNJU I TRGOVINU, DOO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.07.2012 31.12.2014 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
mobilna
COMNETING DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE, IZGRADNJU I TRGOVINU, DOO 1-01-3450-66/12-1,1-01-3450-318/13псд Republika Srbija
27.07.2007 20.04.2013 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
COMNETING DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE, IZGRADNJU I TRGOVINU, DOO 1000-155/1