Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
26.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: MHC TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Beograd-Stari Grad skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

MHC TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Beograd-Stari Grad
Puno poslovno ime: MHC TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Beograd-Stari Grad, Maršala Birjuzova 2-4/V
Internet strana:
Adresa: Maršala Birjuzova 2-4/V, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Maršala Birjuzova 2-4/V, 011/3287645, Reklamacije@mhc.rs
Usluge koje pruža MHC TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Beograd-Stari Grad
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
09.07.2012 18.06.2018 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
MHC TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Beograd-Stari Grad 1-01-3450-63/12-1 Republika Srbija