Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
29.07.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: MAKS UNION METALI DOO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

MAKS UNION METALI DOO
Puno poslovno ime: MAKS UNION METALI DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BEOGRAD (PALILULA)
Internet strana: www.maksunionmetali.com
Adresa: Viline vode 6, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Viline vode 6, 11000 Beograd, 011/4140443, info@serbiangateway.com
Usluge koje pruža MAKS UNION METALI DOO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
03.09.2012 04.12.2014 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
MAKS UNION METALI DOO 1-01-3450-87/12-1 Republika Srbija