Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
26.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: MRM WORLDWIDE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

MRM WORLDWIDE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Puno poslovno ime: MRM WORLDWIDE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (STARI GRAD)
Internet strana:
Adresa: Terazije 7-9, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Terazije 7-9, 11000 Beograd, 011/2029101, marija.maksic@mccann.co.rs
Usluge koje pruža MRM WORLDWIDE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
03.09.2012 31.12.2013 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
MRM WORLDWIDE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 1-01-3450-88/12-1 Republika Srbija
03.09.2012 31.12.2013 Prenos poruka (SMS, MMS) mobilna
MRM WORLDWIDE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 1-01-3450-88/12-1 Republika Srbija