Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Puno poslovno ime: BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Internet strana: www.bancaintesa.rs
Adresa: Milentija Popovića 7b, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Cara Uroša 54, 11000 Beograd, 011/3108888, kontakt@bancaintesa.rs
Usluge koje pruža BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
08.10.2012 25.11.2019 Prenos poruka (SMS, MMS) mobilna
BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1-01-3450-99/12-1 Republika Srbija
08.10.2012 25.11.2019 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1-01-3450-99/12-1 Republika Srbija