Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
12.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: Multi Telekom d.o.o. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Multi Telekom d.o.o.
Puno poslovno ime: Multi Telekom d.o.o. Beograd-Savski Venac
Internet strana: www.multitelekom.rs
Adresa: Resavska 76, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Resavska 76 11000 Beograd, 011/2284403, office@multitelekom.rs
Usluge koje pruža Multi Telekom d.o.o.
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
29.10.2012 29.02.2016 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta fiksna
mobilna
nomadska
Multi Telekom d.o.o. 1-01-3450-105/12-1 Republika Srbija