Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: Telemedia d.o.o. Beograd-Vračar skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Telemedia d.o.o. Beograd-Vračar
Puno poslovno ime: Telemedia d.o.o. Beograd-Vračar
Internet strana: www.tmedia.rs
Adresa: Sokolska 10/1, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Sokolska 10/1, 011/3622155, reklamacije@tmedia.rs
Usluge koje pruža Telemedia d.o.o. Beograd-Vračar
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
24.03.2014 23.03.2015 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
mobilna
Telemedia d.o.o. Beograd-Vračar 1-01-3450-14/14-2 Republika Srbija