Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: ONECLICK SOLUTIONS d.o.o. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

ONECLICK SOLUTIONS d.o.o.
Puno poslovno ime: PRIVREDNO DRUŠTVO ONECLICK SOLUTIONS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD
Internet strana: www.oneclick.rs
Adresa: Sime Igumanova 2-4, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Sime Igumanova 2-4, +381 11 207 30 21, office@oneclick.rs
Usluge koje pruža ONECLICK SOLUTIONS d.o.o.
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
27.04.2015 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) ONECLICK SOLUTIONS d.o.o. 1-01-3450-21/15-3