Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
12.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: VUKICA ĐOKIĆ PR LINK 016 skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

VUKICA ĐOKIĆ PR LINK 016
Puno poslovno ime: VUKICA ĐOKIĆ PR BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIJE LINK 016 LEBANE
Internet strana: www.link016.net
Adresa: Kosovska bb, 16230 Lebane
Kontakt za prigovore: Cara Dušana 105, Lebane, 064/0607-581, link016lebane@gmail.com
Usluge koje pruža VUKICA ĐOKIĆ PR LINK 016
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
25.02.2019 07.07.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
VUKICA ĐOKIĆ PR LINK 016 1-01-3450-5/19-1 Lebane, Bojnik, Medveđa
Mreže za koje je registrovan VUKICA ĐOKIĆ PR LINK 016
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
25.02.2019 07.07.2020 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz VUKICA ĐOKIĆ PR LINK 016 1-01-3450-5/19-1 Lebane, Bojnik, Medveđa
10.02.2020 07.07.2020 Kablovska mreža za pristup VUKICA ĐOKIĆ PR LINK 016 1-01-3450-5/20-3 Lebane