Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
10.08.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: TELNET KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

TELNET KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN
Puno poslovno ime: TELNET KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN
Internet strana: www.telenet-internet.rs
Adresa: Porodin bb, 12375 Porodin
Kontakt za prigovore: Porodin bb, 062/357-110, telnetporodin@gmail.com
Usluge koje pruža TELNET KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
02.07.2018 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
TELNET KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-33/18-2 Republika Srbija - ugovor o zakupu ADSL sa Telekom Srbija
Mreže za koje je registrovan TELNET KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
02.07.2018 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) TELNET KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-33/18-2 Velika Plana, Bobovo, Porodin
02.07.2018 Kablovska mreža za pristup TELNET KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-33/18-2 Porodin
02.07.2018 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz TELNET KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-33/18-2 Porodin