Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
27.10.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: VIS KOMUNIKACIJE skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

VIS KOMUNIKACIJE
Puno poslovno ime: SLAVIŠA DURLIĆ PREDUZETNIK BEŽIČNE I ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE VIS KOMUNIKACIJE RUDNA GLAVA
Internet strana:
Adresa: (nema ulice) br.313, 19257 Rudna Glava, (Majdanpek)
Kontakt za prigovore: 19257 Rudna Glava, (Majdanpek, (nema ulice)) br.313, +381600485437, visrgl3@gmail.com
Usluge koje pruža VIS KOMUNIKACIJE
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.10.2018 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
VIS KOMUNIKACIJE 1-01-3450-54/18-1 Opštine: Bor, Majdanpek i Zaječar Sela:Oštrelj, Gornjane. Luka, Topla, Crnajka, Klokočevac, Topolnica, Rudna Glava, Vlaole
Mreže za koje je registrovan VIS KOMUNIKACIJE
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.10.2018 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz VIS KOMUNIKACIJE 1-01-3450-54/18-1 Opštine: Bor, Majdanpek i Zaječar Sela:Oštrelj, Gornjane. Luka, Topla, Crnajka, Klokočevac, Topolnica, Rudna Glava, Vlaole
01.10.2018 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz VIS KOMUNIKACIJE 1-01-3450-54/18-1 Opštine: Bor, Majdanpek i Zaječar Sela:Oštrelj, Gornjane. Luka, Topla, Crnajka, Klokočevac, Topolnica, Rudna Glava, Vlaole