Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
29.07.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: RADIO BAČKA D.O.O. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

RADIO BAČKA D.O.O.
Puno poslovno ime: JAVNO PREDUZEĆE RADIODIFUZNE DELATNOSTI RADIO BAČKA BAČ, TRG MARŠALA TITA 4
Internet strana:
Adresa: Trg Dr Zorana Đinđića 4, 21420 Bač
Kontakt za prigovore: Trg Dr Zorana Đinđića 4 21420 Bač, 069/444-122, goranmedicbb@gmail.com
Usluge koje pruža RADIO BAČKA D.O.O.
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
14.01.2019 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
RADIO BAČKA D.O.O. 1-01-3450-72/18-1 Republika Srbija