Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
10.08.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: BCS PROFESIONAL DOO BEOGRAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

BCS PROFESIONAL DOO BEOGRAD
Puno poslovno ime: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE PROIZVODNJU I USLUGE BCS PROFESSIONAL DOO BEOGRAD, BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12
Internet strana: www.bcs.rs
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 12, 11070 Novi Beograd
Kontakt za prigovore: Bulevar Mihajla Pupina 12, 11070 Novi Beograd, 011/3101859, internet@bcs.rs
Usluge koje pruža BCS PROFESIONAL DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
16.03.2007 30.09.2016 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
BCS PROFESIONAL DOO BEOGRAD 1000-66/1 1-01-3450-133/13 псд Grad Beograd