Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
10.08.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: POGLED BLUE DOO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

POGLED BLUE DOO
Puno poslovno ime: POGLED BLUE DOO NIŠ, DRUGE PROLETERSKE BRIGADE 20/22
Internet strana: www.pogledblue.rs
Adresa: Druge proleterske brigade 20/22, 18000 Niš
Kontakt za prigovore: Srpskih vladara 26, Bela Palanka, 018/853066, kds@pogledblue.rs
Usluge koje pruža POGLED BLUE DOO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
24.01.2007 01.09.2018 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
POGLED BLUE DOO NIŠ - KDS BELA PALANKA 1100-15/1 1-01-3450-98/13 псд Bela Palanka
08.12.2014 01.09.2018 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
POGLED BLUE DOO NIŠ - KDS BELA PALANKA 1-01-3450-47/14-1 Bela Palanka
Mreže za koje je registrovan POGLED BLUE DOO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
26.04.2010 01.09.2018 Kablovska mreža za pristup POGLED BLUE DOO NIŠ - KDS BELA PALANKA 1600-24/1 1-01-3450-98/13 псд Opština Bela Palanka