Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
10.08.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: PCS DOO BEOGRAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

PCS DOO BEOGRAD
Puno poslovno ime: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INFORMACIONIH SISTEMA PROFESIONALNI KOMUNIKACIONI SISTEMI PCS DOO BEOGRAD, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 326
Internet strana: www.sezampro.yu
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 326, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Bulevar kralja Aleksandra 326, 011/308-18-18, zzivotic@sezampro.yu
Usluge koje pruža PCS DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
25.12.2006 01.12.2009 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge PCS DOO BEOGRAD 1000-39/1 Teritorija Republike Srbije