Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
10.08.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: TELEMARK SYSTEMS skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

TELEMARK SYSTEMS
Puno poslovno ime: TELEMARK SYSTEMS DOO ČAČAK, SVETOG SAVE 35
Internet strana: www.telemark.rs
Adresa: Svetog Save 35, 32000 Čačak
Kontakt za prigovore: Učitelja Marinovića 13, 032/349100, 032/340405, office@telemark.rs
Usluge koje pruža TELEMARK SYSTEMS
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
24.01.2007 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
TELEMARK SYSTEMS 1100-9/1 1-01-3450-105/13 псд opštine Čačak, Kraševo,Gornji Milanovac,Požega, Lučani, Guča,Ušće, Kula (mesne zajednice: Crvenka, Sivac, Kruščić, Lipar), Mionica, Ljig; Mreža u Crvenki prodata SAT-TARKT-u 01.03.2017; od 01.07.2020: Raška
08.02.2007 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
TELEMARK SYSTEMS 1000-46/1 1-01-3450-105/13 псд Teritorija opština Čačak,Gornji Milanovac, Kosjerić, Kraljevo, Kula, Lučani, Požega, Raška, Mionica, Ljig; od 01.07.2020: Raška, MZ Ušće (Opština Kraljevo)
18.08.2014 Javna govorna usluga fiksna
TELEMARK SYSTEMS 1-01-3450-34/14-3 Čačak,Kraljevo,Gornji Milanovac, Požega, Lučani, Mionica; od 01.07.2020: Raška
06.07.2020 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija TELEMARK SYSTEMS 1-01-3459-16/20-2 Raška
Mreže za koje je registrovan TELEMARK SYSTEMS
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
25.03.2009 Kablovska mreža za pristup TELEMARK SYSTEMS 1600-3/1 1-01-3450-105/13 псд Područja opština Čačak, Kraljevo, Gornji Milanovac, Požega i Lučani, Mionica, Ljig; od 01.07.2020: Raška
25.03.2009 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) TELEMARK SYSTEMS 1600-9/1 1-01-3450-105/13 псд Područja opština Čačak, Kraljevo, Gornji Milanovac, Požega, Lučani, Kula, Mionica, Ljig; od 01.07.2020: Raška
06.07.2020 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz TELEMARK SYSTEMS 1-01-3459-16/20-2 Raška, MZ Ušće (Opština Kraljevo)
06.07.2020 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz TELEMARK SYSTEMS 1-01-3459-16/20-2 Raška