Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
12.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: PREDUZEĆE ZA INFORMATIČKO TEHNOLOŠKA REŠENJA I USLUGE E-CAPS DOO NOVI SAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

PREDUZEĆE ZA INFORMATIČKO TEHNOLOŠKA REŠENJA I USLUGE E-CAPS DOO NOVI SAD
Puno poslovno ime: PPREDUZEĆE ZA INFORMATIČKO TEHNOLOŠKA REŠENJA I USLUGE E-CAPS DOO NOVI SAD
Internet strana: http://e-caps.net
Adresa: Novosadskog Sajma 2, 21000 Novi Sad
Kontakt za prigovore: Novosadskog Sajma 2, 21000 Novi Sad, 021/3401414, support@e-caps.net
Usluge koje pruža PREDUZEĆE ZA INFORMATIČKO TEHNOLOŠKA REŠENJA I USLUGE E-CAPS DOO NOVI SAD
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
10.06.2016 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
PREDUZEĆE ZA INFORMATIČKO TEHNOLOŠKA REŠENJA I USLUGE E-CAPS DOO NOVI SAD 1-03-3450-56/16-2