Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
12.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ
Puno poslovno ime: DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ
Internet strana: www.timnet.rs
Adresa: Bulevar Nemanjića 81/16, 18105 Niš-Medijana
Kontakt za prigovore: Bulevar Nemanjića 81/16, 064 2603034, office@timnet.rs
Usluge koje pruža DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
29.08.2016 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
nomadska
DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ 1-03-3450-135/16-1 Grad Niš
Mreže za koje je registrovan DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
29.08.2016 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ 1-03-3450-135/16-1 Grad Niš
29.08.2016 Optička mreža za transport DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ 1-03-3450-135/16-1 Grad Niš
29.08.2016 Kablovska mreža za pristup DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ 1-03-3450-135/16-1 Grad Niš
23.01.2017 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ 1-03-3450-3/17-1 Petrovac na Mlavi, Svilajnac