Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
12.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: TEAMNET MEDIA DOO Novi Sad skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

TEAMNET MEDIA DOO Novi Sad
Puno poslovno ime: TEAMNET MEDIA DOO Novi Sad
Internet strana: www.teamnetmedia.rs
Adresa: Zmaj Ognjena Vuka 18, 21000 Novi Sad
Kontakt za prigovore: Zmaj Ognjena Vuka 18, 21000 Novi Sad, 021/3270000, teamnetmedia@gmail.com
Usluge koje pruža TEAMNET MEDIA DOO Novi Sad
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
29.08.2016 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
nomadska
TEAMNET MEDIA DOO Novi Sad 1-03-3450-131/16-2 Novi Sad (sopstvena mreža), Žabalj, Odžaci, Niš, Leskovac, Bačka Palanka (iznajmljena mreža)
29.08.2016 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
nomadska
TEAMNET MEDIA DOO Novi Sad 1-03-3450-131/16-2 Novi Sad (sopstvena mreža), Žabalj, Odžaci, Niš, Leskovac, Bačka Palanka (iznajmljena mreža)
13.05.2019 Javna govorna usluga fiksna
TEAMNET MEDIA DOO Novi Sad 1-01-3450-12/19-3 Novi Sad, Čurug (opština Žabalj), Karavukovo (opština Odžaci), Niš, Lipovica (opština Leskovac)
Mreže za koje je registrovan TEAMNET MEDIA DOO Novi Sad
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
11.03.2019 Kablovska mreža za pristup TEAMNET MEDIA DOO Novi Sad 1-01-3450-9/19-1 Novi Sad