Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.02.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: IVANEL.NET DOO, TOPOLA (VAROŠICA) skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

IVANEL.NET DOO, TOPOLA (VAROŠICA)
Puno poslovno ime: IVANEL.NET DOO, TOPOLA (VAROŠICA)
Internet strana: www.ivanel.net
Adresa: Mije Todorovića 82, 34310 Topola
Kontakt za prigovore: Mije Todorovića 82,Topola, 034/6812100, info@ivanel.net
Usluge koje pruža IVANEL.NET DOO, TOPOLA (VAROŠICA)
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
28.11.2016 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
IVANEL.NET DOO, TOPOLA (VAROŠICA) 1-03-3450-165/16-1 Topola
Mreže za koje je registrovan IVANEL.NET DOO, TOPOLA (VAROŠICA)
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
28.11.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz IVANEL.NET DOO, TOPOLA (VAROŠICA) 1-03-3450-165/16-1 Topola