Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
12.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: MOBICO SERVICES SER - U LIKVIDACIJI skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

MOBICO SERVICES SER - U LIKVIDACIJI
Puno poslovno ime: Mobico Services SER д.о.о. Београд-Врачар - U LIKVIDACIJI
Internet strana: www.mobi.club
Adresa: Kralja Milutina 21, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Kralja Milutina 21, 11000 Beograd, 011/7702-342, helpme@mobi.club
Usluge koje pruža MOBICO SERVICES SER - U LIKVIDACIJI
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
11.09.2017 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
MOBICO SERVICES SER - U LIKVIDACIJI 1-01-3450-47/17-1 Republika Srbija