Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: READ MANAGEMENT d.о.о. Beograd skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

READ MANAGEMENT d.о.о. Beograd
Puno poslovno ime: READ MANAGEMENT društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd
Internet strana: www.srbijatel.com
Adresa: Kraljice Natalije 23a, 11000 Beograd-Stari Grad
Kontakt za prigovore: Kraljice Natalije 23a, 0114320235, podrska@srbijatel.com
Usluge koje pruža READ MANAGEMENT d.о.о. Beograd
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
08.05.2017 31.12.2017 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta fiksna
READ MANAGEMENT d.о.о. Beograd 1-01-3450-24/17-3 Republika Srbija