Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: NETCAST DOO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

NETCAST DOO
Puno poslovno ime: DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE RAČUNARSKOM OPREMOM NETCAST DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Internet strana: www.netcast.rs
Adresa: Milentija Popovića 9, 11070 Beograd
Kontakt za prigovore: Milentija Popovića 9, 011/4426464, support@netcast.rs
Usluge koje pruža NETCAST DOO
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
05.06.2017 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
NETCAST DOO 1-01-3450-1-25/17-1 Grad Beograd; od 21.12.2018 teritorija Srbije (preko xDSL Telekoma Srbija)
05.06.2017 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
NETCAST DOO 1-01-3450-1-25/17-1 Grad Beograd; od 21.12.2018 teritorija Srbije (preko xDSL Telekoma Srbija)
12.12.2017 Javna govorna usluga fiksna
NETCAST DOO 1-01-3450-65/17-4 Grad Beograd
Mreže za koje je registrovan NETCAST DOO
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
05.06.2017 Kablovska mreža za pristup NETCAST DOO 1-01-3450-25/17-1 Grad Beograd