Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: Veritel društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Novi Beograd skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Veritel društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Novi Beograd
Puno poslovno ime: Veritel društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Zemun
Internet strana: www.veritel.rs
Adresa: Patrijarha Varnave 47, 11118 Beograd
Kontakt za prigovore: Patrijarha Varnave 47, 11118 Beograd, 0114300055, office@veritel.rs
Usluge koje pruža Veritel društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Novi Beograd
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
11.09.2017 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta fiksna
Veritel društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Novi Beograd 1-01-3450-45/17-3 Reublika Srbija