Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
26.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: BPP ING DOO GROCKA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

BPP ING DOO GROCKA
Puno poslovno ime: PREDUZEĆE ZA PROMET, USLUGE, INŽENJERING I TELEKOMUNIKACIJE BPP ING DOO, GROCKA
Internet strana: www.mojasupernova.rs
Adresa: Bulevar Oslobođenja 45, 11306 Grocka
Kontakt za prigovore: Bulevar Oslobođenja 45, Grocka, reklamacije@mojasupernova.rs
Usluge koje pruža BPP ING DOO GROCKA
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
07.12.2015 02.09.2020 Javna govorna usluga fiksna
BPP ING DOO GROCKA 1-01-3450-55/15-1 Beograd; od 31.10.2018 - Petrovac; od 23.04.2020. Stara Pazova
16.03.2007 02.09.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
nomadska
BPP ING DOO GROCKA 1000-63/1 1-01-3450-131/13 псд Beograd; od 31.10.2018 - Petrovac; od 23.04.2020. Stara Pazova
13.11.2012 02.09.2020 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
BPP ING DOO GROCKA 1-01-3450-131/13 псд Beograd; od 31.10.2018 - Petrovac; od 23.04.2020. Stara Pazova
Mreže za koje je registrovan BPP ING DOO GROCKA
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
19.12.2016 02.09.2020 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz BPP ING DOO GROCKA 1-03-3450-189/16-2 Beograd - Grocka
13.11.2012 02.09.2020 Kablovska mreža za pristup BPP ING DOO GROCKA 1-01-3450-107/12-2, 1-01-3450-131/13 псд Beograd; od 31.10.2018 - Petrovac; od 23.04.2020. Stara Pazova
19.12.2016 02.09.2020 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz BPP ING DOO GROCKA 1-03-3450-189/16-2 Beograd - Grocka; od 31.10.2018 - Petrovac
01.10.2018 02.09.2020 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) BPP ING DOO GROCKA 1-01-3450-61/18-3 Beograd; od 23.04.2020. Stara Pazova