Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: SERVIS LINK GORAN NIKOLIĆ PREDUZETNIK KRUŠEVAC skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

SERVIS LINK GORAN NIKOLIĆ PREDUZETNIK KRUŠEVAC
Puno poslovno ime: SERVIS LINK GORAN NIKOLIĆ PREDUZETNIK KRUŠEVAC
Internet strana:
Adresa: Pustorečka 2, 37000 Kruševac
Kontakt za prigovore: Pustorečka 2, 37000 Kruševac, 063/620871
Usluge koje pruža SERVIS LINK GORAN NIKOLIĆ PREDUZETNIK KRUŠEVAC
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
27.02.2007 31.08.2019 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
SERVIS LINK GORAN NIKOLIĆ PREDUZETNIK KRUŠEVAC 1100-40/1 1-01-3450-128/13 псд opština Kruševac
Mreže za koje je registrovan SERVIS LINK GORAN NIKOLIĆ PREDUZETNIK KRUŠEVAC
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
21.11.2016 31.08.2019 Kablovska mreža za pristup SERVIS LINK GORAN NIKOLIĆ PREDUZETNIK KRUŠEVAC 1-03-3450-166/16-1 Kruševac