Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: CHARLIE + NET skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

CHARLIE + NET
Puno poslovno ime: DANIJELA PAVLOVIĆ PR, RADNJA ZA PRUŽANJE INTERNET USLUGA CHARLIE + NET RAŠKA
Internet strana: www.charlie.rs
Adresa: Predraga Vilimonovića 19, 36350 Raška
Kontakt za prigovore: Predraga Vilimonovića 19, 36350 Raška, 036/737717, charlie@charlie.rs
Usluge koje pruža CHARLIE + NET
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
12.02.2010 09.08.2019 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
nomadska
CHARLIE + NET 1000-227/1 1-01-3450-267/13псд Opština Raška, MZ Ušće (Opština Kraljevo)
Mreže za koje je registrovan CHARLIE + NET
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
27.06.2016 09.08.2019 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz CHARLIE + NET 1-03-3450-66/16-1 Opština Raška, MZ Ušće (Opština Kraljevo)