Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
29.07.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: OPTICAL skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

OPTICAL
Puno poslovno ime: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE I TRGOVINU OPTICAL DOO KRUŠEVAC, SAVE KOVAČEVIĆA 22
Internet strana: www.optical.rs
Adresa: Save Kovačevića 22, 37000 Kruševac
Kontakt za prigovore: Save Kovačevića 22, 037/498570,064/1447899, kotur@optical.rs
Usluge koje pruža OPTICAL
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
14.05.2010 01.06.2012 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge OPTICAL 1000-234/1 1-01-3450-275/13 псд Teritorija grada Kruševca