Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD
Puno poslovno ime: DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA INTERNETA BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD
Internet strana: www.beotel.net
Adresa: Bulevar vojvode Mišića 37, 11040 Beograd
Kontakt za prigovore: Bulevar vojvode Mišića 37, 11040 Beograd, 011/4255000, office@isp.beotel.net
Usluge koje pruža BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
25.12.2006 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
nomadska
BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1000-38/1 1-01-3450-94/13 псд Teritorija Republike Srbije
30.12.2008 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1010-8/1 1-01-3450-94/13 псд Teritorija Republike Srbije
13.12.2013 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
over-the-top
BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-329/13-1 Teritorija Republike Srbije
07.04.2014 Javna govorna usluga fiksna
BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-324/13-7 Republika Srbija
09.02.2015 Prenos podataka (Uključujući M2M usluge) fiksna
nomadska
BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-2/15-1 Republika Srbija
09.02.2015 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže fiksna
BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-2/15-1 Republika Srbija
09.02.2015 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-2/15-1 Republika Srbija
Mreže za koje je registrovan BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
13.12.2013 Kablovska mreža za pristup BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-324/13-1 Grad Beograd sa prigradskim opštinama, grad Novi Sad sa prigradskim opštinama, opštine Pančevo i Inđija
13.12.2013 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-324/13-1 Grad Beograd sa prigradskim opštinama, grad Novi Sad sa prigradskim opštinama, opštine Pančevo i Inđija
13.12.2013 Optička mreža za transport BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-324/13-1 Grad Beograd sa prigradskim opštinama, grad Novi Sad sa prigradskim opštinama, opštine Pančevo i Inđija
09.02.2015 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-2/15-1 Republika Srbija
09.02.2015 Radio relejna mreža za transport BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-2/15-1 Republika Srbija
09.02.2015 Radio-relejne veze u frekvencijskim opsezima (72-76/82-86) GHz BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-2/15-1 Republika Srbija