Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
02.12.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD - RADNA JEDINICA POŠTA NET skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD - RADNA JEDINICA POŠTA NET
Puno poslovno ime: JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD - RADNA JEDINICA POŠTA NET
Internet strana: www.posta.rs, www.postanet.rs
Adresa: Katićeva 14-18, ПАК 111515 Beograd
Kontakt za prigovore: Katićeva 14-18, 0700/400400, reklamacije@ptt.rs
Usluge koje pruža JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD - RADNA JEDINICA POŠTA NET
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
10.03.2010 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže fiksna
JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD - RADNA JEDINICA POŠTA NET 1600-23/1 1-01-3450-91/13 псд Beograd,Novi Sad (Petrovaradin, Sremski Karlovci),Subotica (Bajmok, Palić),Velika Plana, Smederevo,Čantavir, Soko Banja, Ub
20.12.2006 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD - RADNA JEDINICA POŠTA NET 1100-1/1 1-01-3450-91/13 псд Beograd,Novi Sad (Petrovaradin, Sremski Karlovci),Subotica (Bajmok, Palić),Velika Plana, Smederevo,Čantavir, Soko Banja, Ub
Mreže za koje je registrovan JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD - RADNA JEDINICA POŠTA NET
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
10.03.2010 Kablovska mreža za pristup JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD - RADNA JEDINICA POŠTA NET 1600-23/1 1-01-3450-91/13 псд Beograd,Novi Sad (Petrovaradin, Sremski Karlovci),Subotica (Bajmok, Palić),Velika Plana, Smederevo,Čantavir, Soko Banja, Ub
10.03.2010 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD - RADNA JEDINICA POŠTA NET 1600-23/1 1-01-3450-91/13 псд Beograd,Novi Sad (Petrovaradin, Sremski Karlovci),Subotica (Bajmok, Palić),Velika Plana, Smederevo,Čantavir, Soko Banja, Ub