Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
02.12.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 - RADNA JEDINICA ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 - RADNA JEDINICA ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Puno poslovno ime: JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 - RADNA JEDINICA ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE-CEPP
Internet strana: www.cepp.rs
Adresa: Takovska 2, 11120 Beograd
Kontakt za prigovore: Katiceva 14-18, Beograd, 011/3607894, 011/3607797, ceppusluge@jp.ptt.rs
Usluge koje pruža JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 - RADNA JEDINICA ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.02.2012 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 - RADNA JEDINICA ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE 1-01-3450-11/12-2, 1-01-3450-91/13 псд Republika Srbija