Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: КТВ ЦАРИЧИН ГРАД ДОО КОЊИНО skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

КТВ ЦАРИЧИН ГРАД ДОО КОЊИНО
Puno poslovno ime: КТВ ЦАРИЧИН ГРАД ДОО КОЊИНО
Internet strana:
Adresa: Konjino bb, 16230 Lebane
Kontakt za prigovore: Konjino bb, Konjino,16230 Lebane, 016/846468, ktvcaricingrad@yahoo.com
Usluge koje pruža КТВ ЦАРИЧИН ГРАД ДОО КОЊИНО
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
20.05.2013 30.06.2016 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
КТВ ЦАРИЧИН ГРАД ДОО КОЊИНО 1-01-3450-25/13-3 Lebani, Medveđa
20.05.2013 30.06.2016 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
КТВ ЦАРИЧИН ГРАД ДОО КОЊИНО 1-01-3450-25/13-3 Lebani, Medveđa