Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: Привредно друштво mts AntenaTV д.о.о. Београд-Нови Београд skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Привредно друштво mts AntenaTV д.о.о. Београд-Нови Београд
Puno poslovno ime: Привредно друштво mts AntenaTV д.о.о. Београд-Нови Београд
Internet strana: www.mtsantenatv.rs
Adresa: Bulevar umetnosti 16, 11070 Novi Beograd
Kontakt za prigovore: Bulevar umetnosti 16, 11070 Novi Beograd, 011/3200363, korisnicki@mtsantenatv.rs
Usluge koje pruža Привредно друштво mts AntenaTV д.о.о. Београд-Нови Београд
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
22.08.2016 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
Привредно друштво mts AntenaTV д.о.о. Београд-Нови Београд 1-03-3450-130/16-1 Republika Srbija