Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: ЈП кабловска skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

ЈП кабловска
Puno poslovno ime: Јавно предузеће кабловска дистрибуција, Сурчин
Internet strana: www.kdssurcin.rs
Adresa: Vojvođanska 109, 11271 Surčin
Kontakt za prigovore: Vojvođanska 109, 11271 Surčin, 011 8441637, kdssurcin@gmail.com
Usluge koje pruža ЈП кабловска
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
09.03.2015 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
ЈП кабловска 1-01-3450-4/15-2 opština Surčin
15.12.2010 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
ЈП кабловска 1100-94/1 1-03-3450-12/10-2, 1-01-3450-289/13псд Opština Surčin
Mreže za koje je registrovan ЈП кабловска
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
15.10.2010 Kablovska mreža za pristup ЈП кабловска 1600-43/1 1-01-3450-289/13псд Područje opštine Surčin