Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: SERVERI DOO KRAGUJEVAC skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

SERVERI DOO KRAGUJEVAC
Puno poslovno ime: Serveri d.o.o. Kragujevac
Internet strana: http://www.businessworldmx.com
Adresa: Gavrila Principa 20/4, 34000 Kragujevac
Kontakt za prigovore: Gavrila Principa 20/4, 34000 Kparyjevac
Usluge koje pruža SERVERI DOO KRAGUJEVAC
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
04.05.2020 Prenos podataka (Uključujući M2M usluge) fiksna
SERVERI DOO KRAGUJEVAC 1-01-3450-24/20-2 Kragujevac
04.05.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
SERVERI DOO KRAGUJEVAC 1-01-3450-24/20-2 Kragujevac
Mreže za koje je registrovan SERVERI DOO KRAGUJEVAC
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
04.05.2020 Kablovska mreža za pristup SERVERI DOO KRAGUJEVAC 1-01-3450-24/20-2 Kragujevac