Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: SKYNET KTV DOO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

SKYNET KTV DOO
Puno poslovno ime: SKYNET KTV DOO ZLATIBOR
Internet strana: skynetktv.rs
Adresa: Tržni centar bb, 31315 Zlatibor
Kontakt za prigovore: Tržni centar bb, Zlatibor, 062/333988, info@skynetktv.rs
Usluge koje pruža SKYNET KTV DOO
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.06.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
SKYNET KTV DOO 1-01-3450-27/20-3 Zlatibor
01.06.2020 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
SKYNET KTV DOO 1-01-3450-27/20-3 Zlatibor
Mreže za koje je registrovan SKYNET KTV DOO
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.07.2020 Kablovska mreža za pristup SKYNET KTV DOO 1-01-3450-27/20-3 Zlatibor