Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: CETIN skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

CETIN
Puno poslovno ime: CETIN D.O.O. BEOGRAD
Internet strana: www.cetin.rs
Adresa: Omladinskih brigada 90, 11070 Novi Beograd
Kontakt za prigovore: Omladinskih brigada 90, Novi Beograd, +38163670519, miroslav.zivanovic@cetin.rs
Usluge koje pruža CETIN
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
06.07.2020 Prenos podataka (Uključujući M2M usluge) fiksna
mobilna
CETIN 1-01-3450-31/20-1 Republika Srbija
06.07.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
mobilna
CETIN 1-01-3450-31/20-1 Republika Srbija
06.07.2020 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže fiksna
mobilna
CETIN 1-01-3450-31/20-1 Republika Srbija
06.07.2020 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija fiksna
mobilna
CETIN 1-01-3450-31/20-1 Republika Srbija
Mreže za koje je registrovan CETIN
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.07.2020 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) CETIN 1-01-3450-31/20-1 Republika Srbija
01.07.2020 Radio relejna mreža za transport CETIN 1-01-3450-31/20-1 Republika Srbija
01.07.2020 Optička mreža za transport CETIN 1-01-3450-31/20-1 Republika Srbija
01.07.2020 Kablovska mreža za pristup CETIN 1-01-3450-31/20-1 Republika Srbija
01.07.2020 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz CETIN 1-01-3450-31/20-1 Republika Srbija
01.07.2020 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz CETIN 1-01-3450-31/20-1 Republika Srbija
01.07.2020 Ostale širokopojasne bežične mreže u opsezima radio-frekvencija u režimu opšteg ovlašćenja CETIN 1-01-3450-31/20-1 Republika Srbija