Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: LONET KDS DOO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

LONET KDS DOO
Puno poslovno ime: Društvo LONET KDS DOO , Loznica
Internet strana:
Adresa: Pop Lukina 2, 15300 Loznica
Kontakt za prigovore: Pop Lukina 2, Loznica, 0603374530, sarcevicd@orion.rs
Usluge koje pruža LONET KDS DOO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
03.08.2020 01.04.2021 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
LONET KDS DOO 1-01-3450-33/20-2 Loznica
03.08.2020 01.04.2021 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže fiksna
LONET KDS DOO 1-01-3450-33/20-2 Loznica
03.08.2020 01.04.2021 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
LONET KDS DOO 1-01-3450-33/20-2 Loznica
Mreže za koje je registrovan LONET KDS DOO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
03.08.2020 01.04.2021 Kablovska mreža za pristup LONET KDS DOO 1-01-3450-33/20-2 Loznica
03.08.2020 01.04.2021 Optička mreža za transport LONET KDS DOO 1-01-3450-33/20-2 Loznica