Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: TV SUPER-SAT COMMUNICATION D.O.O. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

TV SUPER-SAT COMMUNICATION D.O.O.
Puno poslovno ime: TV SUPER-SAT COMMUNICATION D.O.O. BEOGRAD-VRAČAR
Internet strana:
Adresa: Makenzijeva 79, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Makenzijeva 79, 063/393-936, tvsupersat@gmail.com
Usluge koje pruža TV SUPER-SAT COMMUNICATION D.O.O.
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
03.08.2020 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
TV SUPER-SAT COMMUNICATION D.O.O. 1-01-3450-34/20-1 Republika Srbija