Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: ELITE-KLNET DOO KLADOVO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

ELITE-KLNET DOO KLADOVO
Puno poslovno ime: ELITE-KLNET DOO KLADOVO
Internet strana: www.kladovo.net
Adresa: Kralja Aleksandra 11, 19320 Kladovo
Kontakt za prigovore: Kralja Aleksandra 11, Kladovo, 019800404, zivanicd@kladovonet.com
Usluge koje pruža ELITE-KLNET DOO KLADOVO
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
19.10.2020 Javna govorna usluga fiksna
ELITE-KLNET DOO KLADOVO 1-01-3450-38/20-1 Kladovo
19.10.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
ELITE-KLNET DOO KLADOVO 1-01-3450-38/20-1 Kladovo
19.10.2020 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
ELITE-KLNET DOO KLADOVO 1-01-3450-38/20-1 Kladovo
Mreže za koje je registrovan ELITE-KLNET DOO KLADOVO
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
19.10.2020 Kablovska mreža za pristup ELITE-KLNET DOO KLADOVO 1-01-3450-38/20-1 Kladovo
19.10.2020 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz ELITE-KLNET DOO KLADOVO 1-01-3450-38/20-1 Kladovo