Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.10.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN
Puno poslovno ime: NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN
Internet strana: www.novatelnet.rs
Adresa: Porodin bb, 12375 Porodin
Kontakt za prigovore: Porodin bb, 12375 Porodin, 062/357-110, kosanovicboban@yahoo.com
Usluge koje pruža NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
09.11.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
nomadska
NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-36/20-4 Republika Srbija (xDSL)
09.11.2020 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
nomadska
NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-36/20-4 Republika Srbija
Mreže za koje je registrovan NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
09.11.2020 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-36/20-4 Velika Plana, Bobovo
09.11.2020 Kablovska mreža za pristup NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-36/20-4 Porodin, Bobovo
09.11.2020 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-36/20-4 Velika Plana, Svilajnac, Petrovac na Mlavi, Rača
09.11.2020 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-36/20-4 Velika Plana, Svilajnac, Petrovac na Mlavi, Rača