Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: OMONIA D.O.O. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

OMONIA D.O.O.
Puno poslovno ime: OMONIA doo Beograd-Novi Beograd
Internet strana: www.omonia.com
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11070 Novi Beograd
Kontakt za prigovore: Bulevar Zorana Đinđića 64a Novi Beograd, +381114250260, office.beg@omonia.com
Usluge koje pruža OMONIA D.O.O.
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
07.12.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
OMONIA D.O.O. 1-01-3450-41/20-1 Republika Srbija
17.05.2021 Javna govorna usluga OMONIA D.O.O. 1-01-3450-7/21-6 Beograd, Niš, Novi Sad
Mreže za koje je registrovan OMONIA D.O.O.
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
07.12.2020 Kablovska mreža za pristup OMONIA D.O.O. 1-01-3450-41/20-1 Beograd