Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: Hastech D.O.O. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Hastech D.O.O.
Puno poslovno ime: HASTECH DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI PAZAR
Internet strana: https://htnet.rs
Adresa: Jošanički kej 94, 36300 Novi Pazar
Kontakt za prigovore: Jošanički kej 95, Novi Pazar, +38120620062, Podrška@htnet.rs
Usluge koje pruža Hastech D.O.O.
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
14.12.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
Hastech D.O.O. 1-01-3450-42/20-3 Novi Pazar, Tutin, Sjenica
Mreže za koje je registrovan Hastech D.O.O.
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
14.12.2020 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz Hastech D.O.O. 1-01-3450-42/20-3 Novi Pazar, Tutin, Sjenica
14.12.2020 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz Hastech D.O.O. 1-01-3450-42/20-3 Novi Pazar, Tutin, Sjenica