Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
13.09.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: Društvo za usluge u telekomunikacijama Telemedia IT solutions DOO Novi Sad skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Društvo za usluge u telekomunikacijama Telemedia IT solutions DOO Novi Sad
Puno poslovno ime: Društvo za usluge u telekomunikacijama Telemedia IT solutions DOO Novi Sad
Internet strana:
Adresa: Mitrovačka 1J, 21000 Novi Sad
Kontakt za prigovore: Mitrovačka 1J, 21000 Novi Sad, 061/1704-202, office@telemedia.rs
Usluge koje pruža Društvo za usluge u telekomunikacijama Telemedia IT solutions DOO Novi Sad
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
18.02.2021 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
mobilna
Društvo za usluge u telekomunikacijama Telemedia IT solutions DOO Novi Sad 1-01-3450-1/21-1 Republika Srbija