Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: MINACORD MEDIA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

MINACORD MEDIA
Puno poslovno ime: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TELEVIZIJSKOG PROGRAMA MINACORD MEDIA DOO BEOGRAD-Stari Grad
Internet strana:
Adresa: Dečanska 12, 11102 Beograd
Kontakt za prigovore: Dečanska 12, 11102 Beograd, 011/74-555-25, office@minacordmedia.com
Usluge koje pruža MINACORD MEDIA
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.03.2021 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
mobilna
nomadska
MINACORD MEDIA 1-01-3450-40/20-3 Republika Srbija