Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
22.09.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: KABLKOM skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

KABLKOM
Puno poslovno ime: PREDUZEĆE ZA KABLOVSKU DISTRIBUCIJU KABLKOM DOO BEOGRAD, RADOSLAVA GRUJICA 21 / II 29
Internet strana: www.kablkom.rs
Adresa: Radoslava Grujića 21 / II 29, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Radoslava Grujića 21 / II 29, 011/38-30-246, info@kablkom.co.rs
Usluge koje pruža KABLKOM
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
24.01.2007 01.10.2015 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
KABLKOM 1100-5/1 1-01-3450-102/13 псд Barajevo, Sopot
02.06.2008 01.10.2015 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge KABLKOM 1000-160/1 1-01-3450-102/13 псд Barajevo, Sopot
Mreže za koje je registrovan KABLKOM
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
18.10.2010 01.10.2015 Kablovska mreža za pristup KABLKOM 1600-46/1 1-01-3450-102/13 псд Barajevo, Sopot